Du er her: Forside /

Handelsbetingelser 


 • Alle tidligere prislister annulleres hermed. Alle priser er ekskl. moms. Ret til prisændringer forbeholdes.
 • Emballering foretages altid bedst og billigst for købers regning.
 • Såfremt der ingen anden aftale ligger om forsendelsesmåden, fremsendes varen for kundens regning på den, efter vores vurdering, bedste og billigste måde.
 • For ordrer på mindre end 500 stk. tillægges et ekspeditionsgebyr på 125 kr., medmindre andet er aftalt.
 • Planteskolen afgiver gerne tilbud på store og små partier, men er frit stillet, indtil accept fra køber er modtaget og accepteret.
 • Kundens ordre er bindende, når ordrebekræftelsen er afgivet.
 • Planteskolens opfyldelse af indgåede aftaler sker under forbehold af tilfredsstillende kulturer og i øvrigt enhver form for force majeure, som hindrer planteskolen i at levere rette mængde til rette tid.
 • Eventuelle reklamationer skal ske straks og senest 3 dage efter partiets modtagelse.
 • Garanti for vækst gives ikke (se normer og vejledning for anlægsgartner-arbejde 2005).
 • En eventuel erstatningsudbetaling er maksimeret til varens fakturapris.
 • Ved forsendelsen (ab planteskolen) overgår risikoen for planterne, og kunden må således selv sikre sig fra dette tidspunkt.
 • Planteskolens betalingsbetingelser er 14 dage regnet fra fakturadato. Derefter beregnes rente. I forbrugerkøb i overensstemmelse med renteloven, i handelskøb 1,5 % pr. måned.
 • Manglende betaling vil, efter den fastsatte forfaldsdag, kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvor der vil påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er afsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.
 • Planteskolen er tilknyttet Skovplanteringens Ankenævn. Det betyder, at såfremt der måtte være uenighed om varens kvalitet, oprindelse eller ægthed i øvrigt, har vi mulighed for at inddrage dette organ for at se på sagen med neutrale, professionelle øjne.
 • Priserne er gældende for de angivne mængder. Ved mindre mængder vil der være afvigende priser. Ved større mængder kontaktes Planteskolen Brøndlundgård for at få udarbejdet et tilbud.
 • Der tages forbehold for trykfejl i de opførte provenienser og priser.

Opbevaring af planter
Planterne leveres fra Planteskolen i plantesække eller i lukkede paller. 

I op til en uge efter levering opbevares planterne bedst i plantesækkene, hvis disse sættes køligt og i skygge – og såfremt der er tale om fuldt afmodnede planter. Går der længere tid fra planternes hjemkomst, til de skal plantes, anbefales det at sætte dem i indslag. Dette gøres ved at grave en smal rende i jorden. Planterne anbringes i renden, og derefter lægges den opgravede jord tilbage over rodnettet. Opbevaringsstedet skal være skyggefuldt eller overdækkes. Planternes rodnet skal holdes fugtigt – men ikke vådt – ved vanding.

 

NGRsortering.jpg
Crataegus_douglasii.jpg

© HedeDanmark a/s, Planteskolen | Brøndlundvej 2, Gabøl | 6500 Vojens | T: 74 87 16 00 | F: 74 87 15 43 | CVR 27623549 | E-mail | Cookies og privatlivspolitik