Du er her: Forside /

Løvtræer

De løvtræer og buske, vi tilbyder, har oprindelse i kårede og udvalgte provenienser og frøkilder. Det er materiale, som enten er etableret på Skovfrøsektionens egne frøarealer, på HedeDanmarks øvrige arealer eller på ejendomme i Danmark, vi har samarbejdsaftaler med.
  
Materialet er kendetegnet ved at være sundt og velafprøvet set i forhold til det formål, det er tiltænkt.

Løvtræerne er listet alfabetisk.

Brug søgefaciliteten hér, hvor der kan søges på såvel latinsk som dansk plantebetegnelse. 

 

Søgemuligheder:

Fritekst:

Dansk navn

Latinsk navn

Acer campestre

DK navn:
NAUR
Tekst:
Mindre træ, stor busk. Ca. 10-15 m høj. Skyggetålende, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund, trives bedst på dybmuldet jord. Anvendelse: Solitært, hæk, i hegn, skovbryn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Brøndlundgård L165
Dyrelund L098
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+L30-60
2/0+L30-80

Acer platanoides

DK navn:
SPIDSLØN
Tekst:
Stort træ. Ca. 20-30 m høj. Hurtigvoksende. Skyggetålende, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund, trives bedst på dybmuldet jord. Anvendelse: Solitært, allétræ, i læhegn, skovbryn, m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Bregentved F794
Polsk makro 313, 314, 315
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+30-60
1/0+40-80

Acer pseudoplatanus

DK navn:
AHORN
Tekst:
Meget stort træ. Ca. 30 m højt. Kraftigvoksende. Skyggetålende, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund, trives bedst på dybmuldet jord. Anvendelse: Solitært, vejtræ, i hegn, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Bregentved F648
Boller Nederskov F338
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+40-80

Aesculus hippocastanum

DK navn:
HESTEKASTANIE
Tekst:
Stort træ. Ca. 20-25 m høj. Nøjsom. Anvendelse: Solitært, bytræ, skov.

Proveniens:

Proveniens:
DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+20-40

Alnus glutinosa

DK navn:
RØDEL
Tekst:
Stort træ. Ca. 15-25 m høj. Hurtigvoksende. Sol til halvskygge, ikke frostfølsom. Trives bedst på fugtige jorde. Anvendelse: Ammetræ, skov, i læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Houlbjerg F837
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+L30-60

Alnus viridis

DK navn:
GRØNEL
Tekst:
Mellemstor busk. 2-4 m høj. Sol til halvskygge, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn.

Proveniens:

Proveniens:
Truust DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-60

Amelanchier lamarckii

DK navn:
BÆRMISPEL
Tekst:
Stor busk. 4-6 m høj. Trives bedst på fugtige og næringsrige jordbunde. Anvendelse: I læhegn, skovbryn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L100 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Amelanchier spicata

DK navn:
AKS-BÆRMISPEL
Tekst:
Stor busk. 4-6 m høj. Trives bedst på fugtige og næringsrige jordbunde. Anvendelse: I læhegn, skovbryn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L101 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Aronia melanocarpa

DK navn:
SURBÆR
Tekst:
Lille busk. Ca. 1½-2 m høj. Fuld sol, vind og salttålende, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L80 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+30-60

Betula pendula

DK navn:
VORTEBIRK
Tekst:
Stort træ. 20-25 m høj. Tåler vind, ikke frostfølsom, sol, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund, trives på lette og magre jorde. Anvendelse: Solitært, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Høng F817 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+80-120
1/0+L30-80

Betula pubescens

DK navn:
DUNBIRK
Tekst:
Stort træ. 25-30 m høj. Hårdfør, tåler vind. Ingen specielle krav til jordbund, trives bedst på fugtige jorde. Anvendelse: Solitært, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Truust F793
Truust FP645
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+L30-80
1/0+80-120

Caragana arborescens

DK navn:
SIBIRISK ÆRTETRÆ
Tekst:
Stor busk. 4-8 m høj. Hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L178
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+40-60

Carpinus betulus

DK navn:
AVNBØG
Tekst:
Stort træ. 18-23 m høj. Sol til halvskygge, vindtålsom. Hårdfør. Trives bedst på muld. Anvendelse: Solitært, hæk, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Bregentved F567
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+30-60

Cornus alba

DK navn:
HVID KORNEL
Tekst:
Mellemstor til stor busk. 2-3 m høj. Tåler fugtig jord og en del skygge. Anvendelse: I læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Cornus sanguinea

DK navn:
RØD KORNEL
Tekst:
Mellemstor busk. 4-6 m høj. Hårdfør. Tåler halvskygge. Nøjsom. Anvendelse: I læhegn, skov.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L082
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+30-60
2/0+L30-80

Corylus avellana

DK navn:
HASSEL
Tekst:
Stor busk. 3-6 m høj; kan blive op til 12 m. Trives bedst i næringsrig jord. Tåler en del skygge. Anvendelse: Skov, underskov, læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L083
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+30-60

Crataegus laevigata

DK navn:
ALM. HVIDTJØRN
Tekst:
Stort træ eller busk. 10-15 m høj. Hårdfør, sol til halvskygge, vindfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L102 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/130-50

Crataegus monogyna

DK navn:
ENGRIFLET HVIDTJØRN
Tekst:
Stort træ eller busk. 10-15 m høj. Hårdfør, sol til halvskygge, vindfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Holeby
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L40-100

Euonymus europaeus

DK navn:
ALMINDELIG BENVED
Tekst:
Stor busk. 6-8 m høj. Trives bedst på næringsrig jord. Sol til halvskygge, nogenlunde vindfør, muldpræget højbund. Anvendelse: Skovbryn, læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Truust L222 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+30-60

Fagus sylvatica

DK navn:
BØG
Tekst:
Meget stort træ. 30-35 m høj. Hårdfør, frostfølsom ved udspring, tåler skygge. Ingen specielle jordbundskrav, men trives bedst på muldbund. Anvendelse: Solitært, skov, hæk, læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Haderslev Midtskov F692
DTU F596
Bregentved F625
Sorø F601
Gråsten F413
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80
2/0+80-100

Frangula alnus

DK navn:
TØRST
Tekst:
Åbent, busket træ. 5 m høj, Halvskygge til skygge, tåler vind.
Anvendelse: I grupper, busketter og læ- og hegnsplante.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L106 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Hippophae rhamnoides

DK navn:
HAVTORN
Tekst:
Mellemstor til stor busk. Meget vindfør, sol, salttålsom, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Trives bedst på kalkrig til neutrale jorde. Anvendelse: Klitter, læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+30-50

Laburnum aplinum

DK navn:
GULDREGN
Tekst:
Mellemhøjt, løvfældende træ, som bliver 4-6 m højt og 1,5-3 m bredt. Blomstrer i maj-juni måned. Store gule blomster. Trives i sol/halvskygge. Vokser i almindelig næringsrig havejord. Kraftigtvoksende, opret og fuldt hårdført træ til haver og parker.

Proveniens:

Proveniens:
DE
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+40-60

Ligustrum vulgare

DK navn:
ALMINDELIG LIGUSTER
Tekst:
Mellemstor busk. 4-5 m høj. Nogenlunde vindfør, sol til halvskygge, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: Hæk, læhegn, m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Liga
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
0/2L30-80

Lonicera ledebourli

DK navn:
CAL. GEDEBLAD
Tekst:
Busk. -4 m høj. Vindfør, skyggetålende, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Truust L121
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+KL30-60

Lonicera xylosteum

DK navn:
DUNET GEDEBLAD
Tekst:
Busk. -5 m høj. Vindfør, skyggetålende, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund, tåler fugtig jord. Anvendelse: I læhegn, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Truust L120
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+KL30-60

Malus sargentii

DK navn:
SARGENTS ÆBLE
Tekst:
Busk. 2-3 m høj. Vindfør og hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Knuthenborg L115
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Malus sylvestris

DK navn:
VILDÆBLE
Tekst:
Busk og lille træ. -10 m høj. Gerne sol, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund, trives bedst på muldpræget højbund. Anvendelse: Skovbryn, læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L085 DK
Truust L192 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+KL30-60
2/0+KL30-60

Physocarpus malvaceus

DK navn:
BLÆRESPIREA
Tekst:
Busk. -2 m høj. Kraftigt og hurtigvoksende, sol til halvskygge vindfør, nøjsom, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: Læhegn, m.m.

Proveniens:

Proveniens:
DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Populus trichocarpa

DK navn:
V. AMERIKANSK BALSAMPOPPEL
Tekst:
Stort træ. 25-30 m høj. Hurtigvoksende, sol, vindfør, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: Skov, læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
OP42 K3 DK
Kåret til forstligt formål
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
0/1TKlip 60

Prunus avium

DK navn:
FUGLEKIRSEBÆR
Tekst:
Busk eller træ. 7-12 m høj. Sol, vindfør, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: Solitært, i læhegn, skov, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Truust F791
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+L30-80
1/0+L40-100

Prunus cerasifera

DK navn:
MIRABEL
Tekst:
Busk eller træ. 7-12 m høj. Sol, vindfør, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: Solitært, i læhegn, skov, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Højbjerg DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+L40-100

Prunus padus

DK navn:
HÆG
Tekst:
Stor busk. 12-15 m høj. Skyggetålende, nogenlunde vindfør, hårdfør. Trives bedst på næringsrig, let fugtig jordbund. Anvendelse: I læhegn, skovbryn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Truust
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+L40-100

Prunus spinosa

DK navn:
SLÅEN
Tekst:
Busk. 2-3 m høj. Sol, vindfør, salttålsom, frosttålsom, hårdfør. Næringskrævende, vokser bedst på leret til middelgod jord, gerne kalkholdig. Anvendelse: Læhegn, skovbryn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L034
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+L30-80
1/0+KL30-60
1/0+50-80

Pyrus pyraster

DK navn:
VILD PÆRE
Tekst:
Mellemhøjt, løvfældende træ, ca. 15-20 m høj. Sol, nøjsom, hårdfør, vindfør. Trives bedst på kalkrig jordbund. Anvendelse: I læhegn, skovbryn, solitært, som grundstammer.

Proveniens:

Proveniens:
DE
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+30-50

Quercus petraea

DK navn:
VINTEREG
Tekst:
Træ. 25-30 m høj. Vindfør, hårdfør, tørketålende. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: Solitært, hæk, i læhegn, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Agderkysten, Arendal/Grimstad
Agderkysten, Dømmesmoen
PL
Lindebjerg F755 DK
Stenholdt F750 DK
Smolarz PL
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+20-50
2/0+L30-80
3/0+L30-80
3/0+80-100

Quercus robur

DK navn:
STILKEG
Tekst:
Træ. 20-25 m høj. Sol, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund, trives bedst på fugtighedsbevarende lermuld. Anvendelse: Solitært, hæk, i læhegn, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Truust F792
A select Harbert NL
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+25-60
1/0+L25-50
1/0+30-60

Quercus rubra

DK navn:
RØDEG
Tekst:
Træ. 20-35 m høj. Sol, hårdfør, nøjsom. Foretrækker sandet-leret bund, ikke for kalkholdig. Anvendelse: Solitært, hæk, i læhegn, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
NL
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+30-60

Rhamnus catharticus

DK navn:
VRIETORN
Tekst:
Busk. -1,5 m høj. Vindfør, skyggetålende, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, skovbryn, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L105
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Ribes alpinum

DK navn:
FJELDRIBS
Tekst:
Busk. -1,5 m høj. Vindfør, skyggetålende, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, skovbryn, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Truust L216
Schmidt 01
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+30-60
0/130-50

Rosa canina

DK navn:
HUNDEROSE
Tekst:
Stor busk. 3-4 m høj. Vindfør, sol til halvskygge, hårdfør. Trives bedst på middelgod til god, leret og ikke for tør jordbund. Anvendelse: I læhegn, skovbryn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L104 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Rosa carolina

DK navn:
KAROLINAROSE
Tekst:
Busk. 1-1,5 m høj. Nøjsom, hårdfør, sol. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, hæk, m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Indabes DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Rosa dumalis

DK navn:
BLÅGRØN ROSE
Tekst:
Busk. 2-3 m høj. Sol, nøjsom, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L023 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Rosa multiflora

DK navn:
MANGEBLOMSTRET ROSE
Tekst:
Busk. 1-2,5 m høj. Nøjsom, hårdfør, tåler vind, sol. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Truust L224 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Rosa pimpinellifolia

DK navn:
KLITROSE
Tekst:
Busk. -1 m høj. Sol, vindfør, tørketålende, hårdfør, nøjsom. Trives godt på sand i klitter. Anvendelse: I læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
DK
Tuse Næs L149 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80
1/0+KL30-60

Rosa rubiginosa

DK navn:
ÆBLEROSE
Tekst:
Busk. 2-3 m høj. Sol, vindfør, hårdfør, tåler moderat saltnedslag. Trives ikke på helt tørre jorde. Anvendelse: I læhegn, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L172
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+KL30-60

Rosa rugosa

DK navn:
HYBENROSE
Tekst:
Busk. 2-3 m høj. Sol, nøjsom, hårdfør, vindfør, salttålsom. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, solitært, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Rosa virginiana

DK navn:
GLANSBLADET ROSE
Tekst:
Busk. 1-2 m høj. Sol til halvskygge, nøjsom, hårdfør, tåler tørke. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, hæk m.m.

Proveniens:

Proveniens:
DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Salix alba

DK navn:
SØLVPIL
Tekst:
Træ. 25-30 m høj. Sol, vindfør. Trives bedst på dybgrundet, næringsrig, fugtig jordbund. Anvendelse: Solitært, i læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
0/1T40-100

Salix aurita

DK navn:
ØREPIL
Tekst:
Busk. 2-3 m høj. Sol. Trives bedst på fugtig til sur jordbund. Anvendelse: I læhegn.

Proveniens:

Proveniens:
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
0/140-100

Salix caprea

DK navn:
SELJEPIL
Tekst:
Træ. 15-20 m høj. Sol til halvskygge, hårdfør, vindfør. Trives bedst på næringsrig, muldpræget jorde. Anvendelse: I læhegn, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
0/140-100

Salix cinerea

DK navn:
GRÅPIL
Tekst:
Busk. 3-5 m høj. Sol. Trives bedst på næringsrige vådområder. Anvendelse: I læhegn.

Proveniens:

Proveniens:
Kytterupgård
Stadil Grå
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
0/1TKlip 60

Salix pentandra

DK navn:
FEMHANNET PIL
Tekst:
Busk/træ. 12-15 m høj. Sol. Trives bedst på fugtig jordbund. Anvendelse: I læhegn.

Proveniens:

Proveniens:
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
0/140-100

Salix viminalis

DK navn:
BÅNDPIL
Tekst:
Busk. 4-5 m høj. Hurtigvoksende, hårdfør, sol. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn.

Proveniens:

Proveniens:
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
0/140-100

Sambucus nigra

DK navn:
ALM. HYLD
Tekst:
Stor busk. 5-6 m høj. Sol til halvskygge, hurtigvoksende, vindfør, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L171
Truust L125 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/0+KL30-60
1/140-60

Sambucus racemosa

DK navn:
DRUEHYLD
Tekst:
Busk. 2-4 m høj. Hårdfør, halvskygge, nøjsom. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, skovbryn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/040-60

Sorbus aucuparia

DK navn:
ALMINDELIG RØN
Tekst:
Træ. 8-15 m høj. Sol, nøjsom, vindfør, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, skov, solitært m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Dyrelund L087
Truust L124 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
1/040-60
1/0+L30-60

Sorbus mougeotii

DK navn:
SØLVRØN
Tekst:
Busk-lille træ. 5-7 m høj. Nøjsom, sol til halvskygge, meget vindfør, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Hejlskov DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+40-80

Symphoricarpos albus

DK navn:
ALMINDELIG SNEBÆR
Tekst:
Busk. 2-2,5 m høj. Sol til halvskygge, vindfør, nøjsom, hårdfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, m.m.

Proveniens:

Proveniens:
DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+30-50

Symphoricarpos chenaultii

DK navn:
RØD SNEBÆR
Tekst:
Busk. 1,5-2 m høj. Sol til halvskygge, nøjsom. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, bund m.m.

Proveniens:

Proveniens:
DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
0/1-130-50

Syringa vulgaris

DK navn:
ALMINDELIG SYREN
Tekst:
Busk. 4-6 m høj. Sol. Hårdfør, vindfør, nøjsom. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn.

Proveniens:

Proveniens:
Skovladen DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+30-60

Tilia cordata

DK navn:
SMÅBLADET LIND
Tekst:
Træ. 25-30 m høj. Hårdfør, robust, nogenlunde vindfør. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn, skov, solitært m.m.

Proveniens:

Proveniens:
DE
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80
2/0+50-80

Tilia platyphyllos

DK navn:
STORBLADET LIND
Tekst:
Træ. 27-32 m høj. Lidt frostfølsom, vindfør, vækstkraftig i de unge år. Trives ikke på våd eller sur bund. Anvendelse: Solitært, skov m.m.

Proveniens:

Proveniens:
HU
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

Viburnum opulus

DK navn:
KVALKVED
Tekst:
Busk. 3-4 m høj. Hårdfør, vindfør, sol til halvskygge. Ingen specielle krav til jordbund. Anvendelse: I læhegn m.m.

Proveniens:

Proveniens:
Knuthenborg L096 DK
Dyn_alder:
AlderHøjde i cm.
2/0+L30-80

 
Bestil planter
Bestil planter eller få et uforpligtende tilbud hos vores sælgere
tlf.: 74 87 16 00.

Hvis der er behov for udarbejdelse af fx anlægsskitser eller planteplaner henvises til vores anlægsgartnerne.
Download vores prisliste og plantekataloger:
profilbrochure_thumb.jpg
Signaturforklaring

Alder (eksempler):
0/1 = vegetativ formeret, 1-årig plante
1/0 = generativ formeret, 1-årig plante
0/1/2 = 3-årig plante, vegetativ formeret.

/ = omplantet
+ = rodskåret
s = sommerpriklet
t = træagtig stikling       
h = hæk


Højde i cm:

L (landskab) = 2 sorteringer, der er sammenlagt. Planternes højde ligger mellem 30-80 cm / 40-80 cm / 50-100 cm.

Klip/50 = Planterne er klippet ned til 50 cm, dog min. 30 cm.

© HedeDanmark a/s, Planteskolen | Brøndlundvej 2, Gabøl | 6500 Vojens | T: 74 87 16 00 | F: 74 87 15 43 | CVR 27623549 | E-mail | Cookies og privatlivspolitik